Kubok Ukrayini zi strilbi v primishenni Lvov 2019

протоколи КУ Львів 2019